GPS Explorer
jednoduchý a výkonný program pro zemědělské a GIS aplikace


+ Program pro GPS přijímače s operačním systémem Windows Mobile
+ Pokud je přijímač připojen k internetu, online připojení na WMS mapy ČUZK
+ Možnost importu mapových podkladů ve formátu SHP (LPIS)
+ Možnost importu mapových podkladů ve formátu DGN (katastrální mapy)
+ Možnost importu rastrových dat ve formátu JPEG, TIFF (ortofotomapy)
+ Rychlá orientace na podkladě katastrální mapy, ortofotomapy nebo základní
   mapy 1 : 10 000
+ Rychlé zaměření bodu, linie nebo plochy ve formátu SHP (ESRI formát)
+ Rychlá navigace na dané body
+ Vytyčování bodů na přímce
+ Vytyčová hranic pozemků, erozních zón a půdních bloků
+ Umožňuje bodové nebo kontinuální měření